ΈξοδοςΒοήθεια - ανοίγει σε νέο παράθυρο
 

Επιλέξτε βάση δεδομένων:

Κατάλογοι Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης:

1. Συλλογικός Κατάλογος
Κατάλογος Βιβλίων, Περιοδικών και άλλου υλικού της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΔΣΑ
και του παραρτήματος στο Εφετείο Αθηνών

2. Κεντρική Βιβλιοθήκη ΔΣΑ

3. Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΔΣΑ στο Εφετείο Αθηνών

4. Κατάλογος Περιοδικών

5. Υποδείγματα Δικογράφων
Αναζήτηση βιβλίων που περιέχουν υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, προτάσεων κλπ)
και τυπικών (καταστατικών, ιδιωτικών συμφωνητικών κλπ)

6. Τεκμηρίωση
Επεξεργασία επίκαιρων άρθρων, γνωμοδοτήσεων και εγκυκλίων που περιέχονται σε
νομικά περιοδικά, με σύντομη περίληψη και θεματικούς όρους.

7. Δελτία Νομοθεσίας
Καταχώριση του περιεχομένου των Δελτίων Νομοθεσίας από το 2003 και μετά
Έρευνα στο υλικό των Δελτίων με αριθμό νομοθετήματος, θέμα, ΦΕΚ κλπ.


 

  Βοήθεια - ανοίγει σε νέο παράθυρο
 
ELiDOC Systems & Services