ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

Εγκύκλιοι

 • Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2166/10-09-2019 του Αναπληρωτή Διοικητή της ΑΑΔΕ. «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)». 
 • Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 36542/1007/19-08-2019 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), που κατάργησε το άρθρο 48 του ν. 4611/2019 (βάσιμος λόγος για το έγκυρο καταγγελίας της εργασιακής σχέσης).
 • Αριθμ. Πρωτ.: 8826/8/20-08-2019 του Εισ. Αρείου Πάγου. «Οδηγίες για την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα».
 • Αριθμ. Πρωτ.: 50690/72/03-07-2019 του Υπουργού Εσωτερικών. «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019». 
 • Αριθμ. Πρωτ.: 48426/70/26-06-2019 του Υπουργού Εσωτερικών. «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».
 • ΠΟΛ. 1241/28-12-2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212)».
 • Αριθμ. Πρωτ.: 65698/1-10-2018 του προϊστ. της Γενικής Δ/νσης Εργατικού Δυναμικού. Καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152) όπως ισχύει, στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ
 • Αριθμ. 5/2018/6-02-2018 του Γεν. Γραμ. του Υπουργ. Εσωτερικών. Οδηγίες για τη λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη.
  Σχετ.: Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4509/2017 (201 Α´).
 • Αριθμ. Πρωτ.: Β/7/οικ.7713/466/12-02-2018 του Υφυπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης. Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17.
 • ΠΟΛ. 1017/01-02-2018 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α´ 5/17.1.2018) και συναφή θέματα».
 • Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31-01-2018 του Υπουργ. Υγείας. «Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας».
Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr