ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Νέα/Ανακοινώσεις

Διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στα πλαίσια της υπαγωγής τους στον ν.4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ36/02/01/4-1-2018 εγκύκλιο του Κέντρου Είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ΄αριθ.130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β´4158/29-11-2017) με τις οποίες θεσπίζεται η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στον ν.4469/2017 και τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώνει ο οφειλέτης προκειμένου να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.

Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών για την εκδίκαση συναινετικών διαζυγίων

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ 86298/12/2018 απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων δικαιωμάτων ορίστηκε ως τόπος συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών για την εκδίκαση των ήδη προσδιορισμένων προς συζήτηση στην αίθουσα 202 του Πρωτοδικείου Αθηνών, συναινετικών διαζυγίων, για το χρονικό διάστημα από 8.1.2018 έως και 15.10.2018, η αίθουσα 3 του 2ου ορόφου του κτηρίου του Νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών, οδός Δέγλερη αριθ.4 Αθήνα.

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν.4250/2014)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ 1317994/2017 εγκύκλιο της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών δίνονται διευκρινίσεις για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν.4250/2014), σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΟΤΑ), τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τους κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3429/2005,καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων-Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 52331/1861/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2379/12-7-2017) συμπληρώνεται η με αριθ. 26083/887/7-6-2-16 (Β΄1605) υπουργική απόφαση που αφορά στην αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων και στην προστασία των καταβαλλόμενων συντάξεων. Ειδικότερα για τον τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ, ως συντάξιμος μισθός για την αναπροσαρμογή, ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016 δηλαδή το ποσό των 1.232,09 ευρώ.

Ηλεκτρονική πρόσβαση της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α. στη WestlawUK

Η Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απέκτησε ηλεκτρονική συνδρομή και πρόσβαση στην νομική βάση δεδομένων WestlawUK.

Η WestlawUK αποτελεί μία ολοκληρωμένη ψηφιακή τράπεζα αρθρογραφίας, νομοθεσίας και νομολογίας και καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες του συνόλου του νομικού κοινού  που επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη του ΔΣΑ (δικηγόροι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ασκούμενοι δικηγόροι) για ξενόγλωσση –κυρίως αγγλόφωνη- βιβλιογραφία.

Ο χρήστης της βάσης δεδομένων είναι σε θέση να ερευνήσει με ποικίλους τρόπους την εκδοτική παράγωγη, καθώς έχει πρόσβαση σε πάνω από 1.000 τίτλους περιοδικών σε abstract μορφή, αλλά και να ανατρέξει στο πλήρες αρχείο και την τρέχουσα έκδοση σε 120 πλήρως αναγνώσιμους (full text) τίτλους περιοδικών. Επίσης περιλαμβάνει επιλεγμένες εφημερίδες, περιεχόμενα μονογραφιών, τοπικά και διεθνή νέα κ.ά.

Ειδικότερα το περιεχόμενο επιμερίζεται σε:

  • Νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία , Σκωτία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία)
  • Νομολογιακή ανάλυση (cases analysis and reports)
  • Κοινοτική νομοθεσία (legislation, treaties, preparatory acts κ.λπ.)
  • Ολοκληρωμένη νομική πληροφόρηση που καλύπτει με πλήθος τίτλων περιοδικών τομείς δικαίου όπως: Εμπορικό, Ποινικό, Περιβάλλον, Εργατικό και κοινωνική ασφάλιση, Φορολογικό, Μ.Μ.Ε, Πνευματική ιδιοκτησία, Διεθνές, Δημόσιο κ.ά.

Τέλος, το φιλικό περιβάλλον της εφαρμογής  της βάσης δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ενημερώνεται με alerts για θέματα που ερευνά ή επίκαιρη αρθρογραφία ορίζοντας χρονικά περιθώρια και άλλες προτιμήσεις, να εκπαιδευτεί στη χρήση της με online tutorials και να συνδεθεί μέσω των social media με νομικούς κύκλους και προβληματισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η χρήση της βάσης WestlawUK προορίζεται για όποιον αναγνώστη το επιθυμεί και γίνεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στη διάθεση των χρηστών για περαιτέρω πληροφορίες.

Λίστα full text τίτλων WestlawUK:

Νέο Ωράριο Λειτουργίας

Από Δευτέρα 15/1/2018 η Βιβλιοθήκη θα παραμένει ανοικτή με συνεχές ωράριο και πιο συγκεκριμένα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 8:00 - 20:00

Παρασκευή 8:00-16:00

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr