Τίτλος:
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών ; [Περιοδικό] = = The Greek Review of Social Research
Έναρξη Συνδρομής:
έτος 8 (1977) έως (2008)
Δημοσίευση Διάθεση:
Athens : National Centre of Social Research
Φυσική περιγραφή:
37τ. ; 28εκ.
Σημειώσεις:
Λείπουν τα τεύχη 72 και 73. -Τα έτη 1991 και 1994 είναι δεμένα μαζί. -Το περιοδικό δεν εκδόθηκε τα έτη 1992-1993 . -Το σχήμα του περιοδικού από το έτος 1982 αλλάζει και γίνεται 24εκ.
Ελεύθερα στο διαδίκτυο -- από το έτος 2001
Συχνότητα:
τετραμηνιαίο
Συντομογραφία:
ΕπΚΕ
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 64.5
Τρέχοντα τεύχη:
Έτος.2006:Τεύχ.119  έως  Έτος.2009 Τεύχ.128 /
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www2.ekke.gr/wrapper.php?go=http://www.grsr.gr/

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 τεύχος:125-127
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 τεύχος:122-124
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 τεύχος:119-121
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 τεύχος:116-118
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 τεύχος:113-115
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 τεύχος:110-112
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 τεύχος:107-109
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 τεύχος:104-106
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2000 τεύχος:101-103
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1999 τεύχος:98-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1998 τεύχος:95-97
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1997 τεύχος:92-94
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1996 τεύχος:89-91
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1995 τεύχος:86-88
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1994 τεύχος:84-85
σημείωση: Δεμένο μαζί με το τεύχος 80-83 (1991)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1991 τεύχος:80-83
σημείωση: Δεμένο μαζί με το τεύχος 84-85 (1994)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1990 έτος21:78-79
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1990 έτος21:76-77
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1990 ειδ.τεύχ.:73Α&75Α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1989 έτος20:74-75
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1988 έτος19:70-71
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1988 έτος19:69
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1988 έτος19:68
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1987 έτος18:66-67
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1987 έτος18:64-65
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1986 έτος17:62-63
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1986 έτος17:60-61
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1985 έτος16:56-59
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1984 έτος15:52-55
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1983 έτος14:48-51
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1982 έτος13:44-47
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1981 έτος12:ειδ.τεύχος
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1981 έτος12:41-43
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1980 έτος11:38-40
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1979 έτος10:35-37
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1978 έτος9:32-34
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1977 έτος8:29-31