Τίτλος:
Επιθεώρησις Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικού & Εργατικού Δικαίου ; [Περιοδικό]
Έναρξη Συνδρομής:
τ.8 (1974) έως ( )
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήναι : Ευθ. Παπαδογιάννης , 1974-
Φυσική περιγραφή:
_τ. ; 24εκ.
Σημειώσεις:
Λείπει ο τ.9 (1975)
Ηλεκτρονική συνδρομή
Συχνότητα:
μηνιαίο
Προηγούμενος τίτλος:
Επιθεώρησις Ι.Κ.Α.
Συντομογραφία:
ΕΑΕΔ
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 64.3
Τρέχοντα τεύχη:
Τόμ.56:Τεύχ.654(ΙΑΝ:2022)  έως  Τόμ.57 Τεύχ.669 / ΜΑΙ 2023
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.eaed.gr

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2022 τ.56[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2022 τ.56[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2021 τ.55[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2021 τ.55[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2020 τ.54[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2020 τ.54[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2019 τ.53[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2019 τ.53[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2018 τ.52[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2018 τ.52[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2017 τ.51[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2017 τ.51[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2016 τ.50[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2016 τ.50[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2015 τ.49[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2015 τ.49[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 τ.48[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 τ.48[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 τ.47[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 τ.47[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 τ.46[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 τ.46[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 τ.45[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 τ.45[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 τ.44[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 τ.44[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 τ.43[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 τ.43[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 τ.42[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 τ.42[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 τ.41[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 τ.41[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 τ.40[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 τ.40[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 τ.39[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 τ.39[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 τ.38[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 τ.38[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 τ.37[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 τ.37[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 τ.36[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 τ.36[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 τ.35[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 τ.35[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2000 τ.34[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2000 τ.34[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1999 τ.33[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1999 τ.33[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1998 τ.32[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1998 τ.32[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1997 τ.31[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1997 τ.31[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1996 τ.30[2]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1996 τ.30[1]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1995 τ.29
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1994 τ.28
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1993 τ.27
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1992 τ.26
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1991 τ.25
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1990 τ.24
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1989 τ.23
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1988 τ.22
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1987 τ.21
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1986 τ.20
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1985 τ.19
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1984 τ.18
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1983 τ.17
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1982 τ.16
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1981 τ.15
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1980 τ.14
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1979 τ.13
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1978 τ.12
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1977 τ.11
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1976 τ.10
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1974 τ.8
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1966 - 96 Ευρ.Μελετών