Τίτλος:
Αρχείο Νομολογίας ; [Περιοδικό] : μηνιαία επιθεώρησις νομολογίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
Έναρξη Συνδρομής:
περ. Α', έτος Α', (1950) - έτος ΞΕ' (2014)
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήνα : Βασ. Ν. Κατσαρού
Φυσική περιγραφή:
62τ. ; 29εκ.
Σημειώσεις:
Το περιοδικό δεν εκδόθηκε τα έτη 1979, 1980 και 2013. - Από το 1981 ξεκινάει η περίοδος Β. -Εκδίδεται με την επιμέλεια υπαλλήλων Αρείου Πάγου. - Το περιοδικό συνοδεύεται από "Ευρετήριο διατάξεων των τόμων της πενταετίας 1985-1989, έτους 1990
Πρόσθετες αναγραφές: Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Φ. διευθ. ; Αλεξανδρής, Ευθύμιος Γ. διευθ. ; Μακρής, Νίκος Αγγ. διευθ. ; Δ. Κωνσταντόπουλος τυπογρ.
Συχνότητα:
μηνιαίο
Σημείωση Πνευματικής Υπευθυνότητας:
Έως το έτος 2007 εκδότης ήταν ο Γεωργ. Ν. Καραγεώγος.
Συντομογραφία:
ΑρχΝ
ΑΝ
Ταξινομικός αριθμός:
Α 67
Τρέχοντα τεύχη:
Τόμ.3 Τεύχ.1-2 / 2014(ΙΑΝ-ΑΠΡ)

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2014 τ.ΞΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2012 τ.ΞΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2011 τ.ΞΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 τ.ΞΑ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2009 τ.NI
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 τ.ΝΘ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2007 τ.ΝΗ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2006 τ.ΝΖ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2005 τ.ΝΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 τ.ΝΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2003 τ.ΝΔ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2002 τ.ΝΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2001 τ.ΝΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2000 τ.NΑ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1999 τ.N'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1998 τ.ΜΘ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1997 τ.ΜΗ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1996 τ.ΜZ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1995 τ.ΜΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1994 τ.ΜΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1993 τ.ΜΔ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1992 τ.ΜΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1991 τ.ΜΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1990 τ.ΜΑ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1989 τ.Μ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1988 τ.ΛΘ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1987 τ.ΛΗ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1986 τ.ΛΖ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1985 έτοςΛΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1984 έτοςΛΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1983 τ.ΛΔ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1982 τ.ΛΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1981 τ.ΛΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1978 έτοςΚΘ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1977 έτοςΚΗ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1976 έτοςΚΖ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1975 έτοςΚΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1974 έτοςΚΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1973 έτοςΚΔ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1972 έτοςΚΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1971 έτοςΚΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1970 έτοςΚΑ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1969 έτοςΚ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1968 έτοςΙΘ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1967 έτοςΙΗ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1966 έτοςΙΖ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1965 έτοςΙΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1964 έτοςΙΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1963 έτοςΙΔ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1962 έτοςΙΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1961 έτοςΙΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1960 έτοςΙΑ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1959 έτοςΙ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1958 έτοςΘ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1957 έτοςΗ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1956 έτοςΖ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1955 έτοςΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1954 έτοςΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1953 έτοςΔ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1952 έτοςΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1951 έτοςΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1950 έτοςΑ'