Τίτλος:
Επιθεώρησις Ναυτιλιακού Δικαίου ; [Περιοδικό] : μηνιαίον νομικόν περιοδικόν
Έναρξη Συνδρομής:
έτος Α', τ.1 (1973) έως ( )
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήναι : Ι. Σεργής
Φυσική περιγραφή:
_τ. ; 24εκ.
Σημειώσεις:
Το έτος 2000 δεν υπάρχει
Πρόσθετες αναγραφές: Σεργής, Ιάκωβος Ν. διευθ. ; Σεργή, Αντωνία Ιακ. διευθ.
Συχνότητα:
διμηνιαίο
Προηγούμενη συχνότητα: μηνιαίο
Συντομογραφία:
ΕΝΔ
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 64.6
Τρέχοντα τεύχη:
Έτος.47:Τεύχ.1(2019)  έως  Έτος.48 Τεύχ.2 / 2020

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2019 τ.47
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2018 τ.46
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2017 τ.45
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2016 τ.44
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2015 τ.43
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2014 τ.42
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2013 τ.41
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 τ.40
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 τ.39
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 τ.38
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 τ.37
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 τ.36
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 τ.35
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 τ.34
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 τ.33
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 τ.32
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 τ.31
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 τ.30
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 τ.29
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1999 τ.27
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1998 τ.26
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1997 τ.25
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1996 τ.24
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1995 τ.23
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1994 τ.22
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1993 τ.21
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1992 τ.20
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1991 τ.19
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1990 τ.18
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1989 τ.17
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1988 τ.16
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1987 τ.15
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1986 τ.14
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1985 τ.13
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1984 τ.12
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1983 τ.11
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1982 τ.10
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1981 τ.9
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1980 τ.8
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1979 τ.7
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1978 τ.6
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1977 τ.5
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1976 τ.4
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1975 τ.3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1974 τ.2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1973 τ.1