Τίτλος:
Επιθεώρησις Δικαίου Πολυκατοικίας ; [Περιοδικό] : τριμηνιαίον νομικόν περιοδικόν
Έναρξη Συνδρομής:
(1972) - (2012)
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήναι : Αφοί Σάκκουλα
Φυσική περιγραφή:
41 τ. ; 24εκ.
Σημειώσεις:
Πρόσθετες αναγραφές: Φραγκούλης, Ηλ. Σ. διευθ. ; Κωστόπουλος, Ιω. Κ. διευθ.
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του εκδότη
Συχνότητα:
τριμηνιαίο
Συντομογραφία:
ΕΔΠ
ΕΔΠολ
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 62
Τρέχοντα τεύχη:
Έτος.2012:Τεύχ.1(ΙΑΝ-ΜΑΡ)  έως  Έτος.2012 Τεύχ.3-4(ΙΟΥΝ-ΔΕΚ) /
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.v-katsaros.gr

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2012 τ.[41]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2011 τ.[40]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2010 τ.[39]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2009 τ.[38]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2008 τ.[37]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2007 τ.[36]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2006 τ.[35]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2005 τ.[34]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2004 τ.[33]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2003 τ.[32]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2002 τ.[31]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2001 τ.[30]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2000 τ.[29]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1999 τ.[28]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1998 τ.[27]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1997 τ.[26]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1996 τ.[25]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1995 τ.[24]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1994 τ.[23]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1993 τ.[22]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1992 τ.[21]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1991 τ.[20]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1990 τ.[19]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1989 τ.[18]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1988 τ.[17]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1987 τ.[16]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1986 τ.[15]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1985 τ.[14]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1984 τ.[13]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1983 τ.12
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1982 τ.[11]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1981 τ.[10]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1980 τ.[9]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1979 τ.[8]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1978 τ.[7]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1977 τ.[6]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1976 τ.[5]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1975 τ.[4]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1974 τ.3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1973 τ.2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1972 τ.1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2012
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2010
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2009
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2008
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2007
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2005
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2004
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2003
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2002
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2001
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ -- Διαθέσιμο -- 2000