Τίτλος:
Γενική εφημερίς της Ελλάδος
Έναρξη Συνδρομής:
έτος ΣΤ', (1831) - έτος Ζ', (1832)
Δημοσίευση Διάθεση:
Εν Ναυπλίω : Εθνική τυπογραφία
Φυσική περιγραφή:
2τ. δεμένοι σε 1τ. ; 30εκ.
Σημειώσεις:
Η εφημερίδα εκδίδεται από το 1833 έως το 1973 υπό τον τίτλο "Εφημερίς της κυβερνήσεως του βασιλείου της Ελλάδος" και από το 1973 αλλάζει σε "Εφημερίς της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας". - Από το 1874 η εφημερίδα χωρίζεται σε τεύχη ανάλογα με το περιεχόμενο τους.
Επόμενος τίτλος:
Εφημερίς της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 635 (1831-1832)

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΙΘΟΥΣΑ-1 -- Διαθέσιμο -- 1831 έτοςΣΤ':1-99
σημείωση: Ο τόμος του έτους 1831 δεμένος με τον τόμο του έτους 1832
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΙΘΟΥΣΑ-1 -- Διαθέσιμο -- 1832 έτοςΖ':1-23
σημείωση: Ο τόμος του έτους 1832 δεμένος με τον τόμο του έτους 1831