Τίτλος:
Εφημερίς της κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος : τεύχος Δ (1894-1973) : Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.
Έναρξη Συνδρομής:
(1894) έως (1973)
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήναι : Εθνικό τυπογραφείο
Φυσική περιγραφή:
24τ. 30εκ.
Σημειώσεις:
Η εφημερίδα εκδίδεται από το 1831 έως το 1832 υπό τον τίτλο : Γενική εφημερίς της Ελλάδος. -Από το 1833 έως το 1973 (ΦΕΚ 154) συνεχίζει ως "Εφημερίς της κυβερνήσεως του βασίλείου της Ελλάδος" και στη συνέχεια από το 1973 (ΦΕΚ 155) αλλάζει σε "Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής δημοκρατίας". -Από το 1894 η εφημερίδα χωρίζεται σε τεύχη ανάλογα με το περιεχόμενο τους. - Λείπουν τα έτη 1896 έως 1958. -Δεν υπάρχουν ευρετήρια. -Το τευχος Δ'(1895) είναι δεμένο μαζί με το τεύχος Γ'(1895)
Ελεύθερα στο διαδίκτυο -- από το έτος 1959
Προηγούμενος τίτλος:
Γενική εφημερίς της Ελλάδος
Επόμενος τίτλος:
Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 635/Δ (1894-1973)
Τρέχοντα τεύχη:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΙΘΟΥΣΑ-1 -- Διαθέσιμο -- 1895 τεύχ.:1-317
σημείωση: Δεμένο με το τεύχος Γ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΙΘΟΥΣΑ-1 -- Διαθέσιμο -- 1894 τεύχ.:1-299
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1973 τεύχ.:1-178
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1972 τεύχ.:271-369
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1972 τεύχ.:154-270
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1972 τεύχ.:1-153
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1971 τεύχ.:145-307
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1971 τεύχ.:1-144
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1970 τεύχ.:225-313
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1970 τεύχ.:131-224
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1970 τεύχ.:1-130
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1969 τεύχ.:121-254
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1969 τεύχ.:1-120
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1968 τεύχ.:126-253
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1968 τεύχ.:1-125
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1967 τεύχ.:101-190
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1967 τεύχ.:1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1966 τεύχ.:101-205
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1966 τεύχ.:1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1965 τεύχ.:1-208
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1964 τεύχ.:1-199
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1963 τεύχ.:1-208
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1962 τεύχ.:1-175
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1961 τεύχ.:1-156
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1960 τεύχ.:1-190
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1959 τεύχ.:1-40