Τίτλος:
Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ; [Εφημερίδα] : ευρετήριο της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και άλλων πράξεων των κοινοτικών οργάνων
Έναρξη Συνδρομής:
(1984) έως (2001)
Δημοσίευση Διάθεση:
[Αθήνα] : [Γ. Ελευθερουδάκης]
Φυσική περιγραφή:
27τ. ; 30εκ.
Σημειώσεις:
Κάθε έτος αποτελείται από 2 τόμους (Ι και ΙΙ) δεμένους μαζί. - Κάθε έτος από το 1988 και μετά έχει δύο εκδόσεις Ιουνίου και Δεκεμβρίου σε χωριστούς τόμους. - Το ευρετήριο κάθε έτους ενσωματώνει κάθε προηγούμενο ευρετήριο. - Το ISBN αλλάζει σε κάθε έκδοση - Λείπουν οι εκδόσεις-τόμοι των ετών : 1990 Δεκ., 1993 Δεκ., 1994 Ιουν.
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 63.6

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Αποσυρθέν -- 2001 37η_εκδ.:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Αποσυρθέν -- 2000 36η_εκδ.:[B'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Αποσυρθέν -- 2000 35η_εκδ.:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 34η_εκδ.:[B'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 33η_εκδ.:[A'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 32η_εκδ.:[B'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 31η_εκδ.:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 30η_εκδ.:[Β'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 29η_εκδ.:[A'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 27η_εκδ.:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 27η_εκδ.:[B'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 ........:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 26η_εκδ.:[Β'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1994 24η_έκδ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1993 21η_έκδ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 ........:[Β'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 20η_έκδ.:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 ........:[Β'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 17η_έκδ.:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1990 15η_έκδ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 14η_έκδ.:[Β'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 13η_έκδ.:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1988 12η_έκδ.:[Β'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1988 11η_έκδ.:[Α'εξάμ.]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1986 7η_έκδ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1985 6η_έκδ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1984