Τίτλος:
Αρχείον εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου ; [Περιοδικό] : τετραμηνιαία νομοκανονική επιθεώρησις
Έναρξη Συνδρομής:
έτος Α', (1946) - έτος ΚΖ', (1972)
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήναι : Φοίνικος (τυπογρ.)
Φυσική περιγραφή:
25τ. δεμένοι σε 13τ. ; 24εκ.
Σημειώσεις:
Λείπουν οι τόμοι των ετών 1952, 1954, 1969
Πρόσθετες αναγραφές: Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι. διευθ. ; Πετριτάκης, Ιωάννης Μ. διευθ.
Συχνότητα:
τετραμηνιαίο
Ταξινομικός αριθμός:
Α 67.5

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1972 έτοςΚΖ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1971 έτοςΚΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1970 έτοςΚΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1968 έτοςΚΓ'
σημείωση: Δεμένο με τ. Η'& ΚΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1967 έτοςΚΒ'
σημείωση: Δεμένο με τ.Η', ΚΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1966 έτοςΚΑ'
σημείωση: Δεμένο με τ.ΙΘ'& Κ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1965 έτοςΚ'
σημείωση: Δεμένο με τ. ΙΘ'& ΚΑ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1964 έτοςΙΘ'
σημείωση: Δεμένο με τ. Κ'& ΚΑ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1963 έτοςΙΗ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1962 έτοςΙΖ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1961 έτοςΙΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1960 έτοςΙΕ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1959 έτοςΙΔ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1958 έτοςΙΓ'
σημείωση: Δεμένο με τ.ΙΒ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1957 έτοςΙΒ'
σημείωση: Δεμένο με τ.ΙΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1956 έτοςΙΑ'
σημείωση: Δεμένο με τ. Ι' και ευρετ. Α'-Ι'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1956 Ευρετ.:τ.Α-τ.Ι
σημείωση: Δεμένο με τ. Ι' & ΙΑ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1955 έτοςΙ'
σημείωση: Δεμένο μαζί με τόμο του έτους ΙΑ' και το ευρετήριο Α'-Ι'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1953 έτοςΗ'
σημείωση: Δεμένο μαζί με τόμους των ετών ΚΒ',ΚΓ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1951 έτοςΣΤ'
σημείωση: τ.Α-τ.ΣΤ δεμένοι μαζί
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1950 έτοςΕ'
σημείωση: Δεμένο μαζί με τόμους των ετών Α',Β',Γ',Δ',ΣΤ'
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1949 έτοςΔ'
σημείωση: τ.Α-τ.ΣΤ δεμένοι μαζί
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1948 έτοςΓ'
σημείωση: τ.Α-τ.Στ δεμένοι μαζί
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1947 έτοςΒ'
σημείωση: τ.Α.-τ.Στ δεμένοι μαζί
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 1946 έτοςΑ'
σημείωση: τ.Α-τ.ΣΤ δεμένοι μαζί