Τίτλος:
Ευρετήριον νομολογίας συμβουλίου της επικρατείας ; [Περιοδικό]
Έναρξη Συνδρομής:
(1961-70) έως (1971-75)
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήνα : Φ. Λάντα - Γ. Μεθενίτη
Φυσική περιγραφή:
6τ. 28εκ.
Ταξινομικός αριθμός:
Α 64/ε

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1961-70 τευχ.[Δ]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1961-70 τευχ.[Γ]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1971-75 τευχ.[Β]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1961-70 τευχ.[Β]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1971-75 τευχ.[Α]
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 1961-70 τευχ.[Α]