Τίτλος:
Παρνασσός ; [Περιοδικό] : περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον
Έναρξη Συνδρομής:
Περίοδος Β', τ. Β' (1960) έως τ. ΚΒ' (1980)
Δημοσίευση Διάθεση:
Εν Αθήναις : Αφοί Μυρτίδη (τυπογρ.)
Φυσική περιγραφή:
20τ. 24εκ.
Σημειώσεις:
Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν οι τόμοι : Β,Δ έως ΚΒ. -Οι τόμοι: ΣΤ', ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ', ΙΘ', Κ', ΚΑ', ΚΒ' υπάρχουν σε άδετα τεύχη. - Ο τ.ΣΤ' έχει μόνο τα τευχ. 1,2,4, ο τ.ΙΘ' τα τευχ.1 και 2, ο τ. Κ' τα τεύχ. 3 και 4 και ο ΚΒ, τα τεύχ. 1 και 2
Πρόσθετες αναγραφές: Μυρτίδη (τυπογρ.)
Συχνότητα:
Τριμηνιαίο
Ταξινομικός αριθμός:
050 ΠΑΡΝ

Τόμοι:
-- Διαθέσιμο -- 1980.τ.ΚΒ'
σημείωση: Υπάρχουν τα τεύχ. 1-2 άδετα
-- Διαθέσιμο -- 1979.τ.ΚΑ'
σημείωση: Άδετα τεύχη
-- Διαθέσιμο -- 1978.τ.Κ'
σημείωση: Υπάρχουν μόνο τα τεύχ. 3-4 άδετα
-- Διαθέσιμο -- 1977.τ.ΙΘ'
σημείωση: Υπάρχουν μόνο τα τεύχ. 1-2 άδετα
-- Διαθέσιμο -- 1976.τ.ΙΗ'
σημείωση: Ο τόμος σε άδετα τεύχη
-- Διαθέσιμο -- 1975.τ.ΙΖ'
σημείωση: Ο τόμος σε άδετα τεύχη
-- Διαθέσιμο -- 1974.τ.ΙΣΤ'
σημείωση: Ο τόμος σε άδετα τεύχη
-- Διαθέσιμο -- 1973.τ.ΙΕ'
-- Διαθέσιμο -- 1972.τ.ΙΔ'
-- Διαθέσιμο -- 1971.τ.ΙΓ'
-- Διαθέσιμο -- 1970.τ.ΙΒ'
-- Διαθέσιμο -- 1969.τ.ΙΑ'
-- Διαθέσιμο -- 1968.τ.Ι'
-- Διαθέσιμο -- 1967.τ.Θ'
-- Διαθέσιμο -- 1966.τ.Η'
-- Διαθέσιμο -- 1965.τ.Ζ'
-- Διαθέσιμο -- 1964.τ.ΣΤ'
σημείωση: Λείπει το τεύχ. 3. - Ο τόμος σε άδετα τεύχη
-- Διαθέσιμο -- 1963.τ.Ε'
-- Διαθέσιμο -- 1962.τ.Δ'
-- Διαθέσιμο -- 1960.τ.Β'