Τίτλος:
Επιθεώρησις κοινωνικής και δημοσίας οικονομικής ; [Περιοδικό]
Έναρξη Συνδρομής:
έτος 7 (1938) έως έτος 10 (1941)
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήναι : Αργ. Παπαζήσης
Φυσική περιγραφή:
4τ. δεμένοι σε 1τ.
Σημειώσεις:
Στη βιβ/κη υπάρχουν μόνο: τευχ.Δ (1938), τευχ. Γ-Δ (1939), τευχ.Α (1940) και τευχ. Α-Β (1941). - Σε κάθε τεύχος υπάρχει περίληψη των άρθρων στα γαλλικά (στις τελευταίες σελίδες)
Πρόσθετες αναγραφές: Ζολώτας, Ξεν. Ε. διευθ. ; Αγγελόπουλος, Αγγ. Θ. διευθ. ; "Πυρσός" (τυπογρ.)
Ταξινομικός αριθμός:
050 ΕΚΔΟ

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1941 έτος10:τεύχ.Α-Β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1940 έτος9:τεύχ.Α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1939 έτος8:τεύχ.Γ-Δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1938 έτος7:τεύχ.Δ