Τίτλος:
Επετηρίς ; [Επετηρίδα] : 1962-1963
Έναρξη Συνδρομής:
έτος 43 (1962-63)
Δημοσίευση Διάθεση:
Εν Αθήναις : ΑΣΟΕΕ
Φυσική περιγραφή:
1τ. (146σ.):εικ. 24εκ.
Σημειώσεις:
1962-1963 : Πρυτανεία Κυριάκου Β. Σπηλιόπουλου
Ταξινομικός αριθμός:
058 ΑΘΗ

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1962-63 έτος43