Τίτλος:
Ο ραμπαγάς κι ο σκύλος ; [Περιοδικό] : εφημερίδα ποιητική με μέτρο και με ρίμα
Έναρξη Συνδρομής:
έτος 1, τ.1 (1963/64) έως Περίοδος Γ' (1979/80)
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήνα : Δ. Σταμούλης
Φυσική περιγραφή:
άδετα τεύχ.
Σημειώσεις:
Λείπει το τεύχ. 29
Πρόσθετες αναγραφές: Σταμούλης, Τάκης διευθ.
Συχνότητα:
μηνιαία
Ταξινομικός αριθμός:
050 ΡΑΜ

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1966-67 έτος4:αρ.φυλ.37-43
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1965-66 έτος3:αρ.φυλ.25-36
σημείωση: Λείπει το τεύχ.29
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1964-65 έτος2:αρ.φυλ.13-24
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1963-64 έτος1:αρ.φυλ.1-12
σημείωση: Το 2ο αντ. δεν είναι δεμένο σε τόμο
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1979-80 αρ.φυλ.44-55