Τίτλος:
Πείρα ήγουν μικρόν κατά στοιχείον ευρετήριον της του Αρείου Πάγου Νομολογίας ; [Περιοδικό]
Έναρξη Συνδρομής:
τ.1 (1869) έως (1879)
Δημοσίευση Διάθεση:
Εν Αθήναις : Ι. Κασσανδρεύς (τυπογρ.)
Φυσική περιγραφή:
15τ. 21εκ.
Σημειώσεις:
Οι 7 πρώτοι τόμοι αποτελούν το μέρος α', το οποίο περιέχει πολιτικές και εμπορικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου
Πρόσθετες αναγραφές: Σ. Βλαστός (τυπογρ.) ; Ραδάμανθυς (τυπογρ.)
Ταξινομικός αριθμός:
018 ΠΕΙ

Τόμοι:
-- Διαθέσιμο -- 1879.5οΠαράρτ.
-- Διαθέσιμο -- 1879.2οΠαράρτ.:Π-Ω
-- Διαθέσιμο -- 1879.2οΠαράρτ.:Κ-Π
-- Διαθέσιμο -- 1878.4οΠαράρτ.
-- Διαθέσιμο -- 1878.2οΠαράρτ.:Ε-Κ
-- Διαθέσιμο -- 1877.3οΠαράρτ.
-- Διαθέσιμο -- 1877.2οΠαράρτ.:Α-Δ
-- Διαθέσιμο -- 1876.τ.7:Υ-Ψ
-- 410 -- Αντίγραφο ασφαλείας -- 1875.τ.6:Τ-Υ
σημείωση: Ευχαριστήριο 16.3.2000
-- Διαθέσιμο -- 1875.τ.6:Τ-Υ
-- 410 -- Αντίγραφο ασφαλείας -- 1874.τ.5:Π-Σ
σημείωση: Ευχαριστήριο 16.3.2000
-- Διαθέσιμο -- 1874.τ.5:Π-Σ
-- Διαθέσιμο -- 1871.τ.4:Ν-Π
-- 410 -- Αντίγραφο ασφαλείας -- 1870.τ.3:Κ-Μ
σημείωση: Ευχαριστήριο 16.3.2000
-- Διαθέσιμο -- 1870.τ.3:Κ-Μ
-- Διαθέσιμο -- 1869.Παράρτημα
-- Διαθέσιμο -- 1869.τ.2:Ε-Ι
-- 410 -- Αντίγραφο ασφαλείας -- 1869.τ.1:Α-Δ
σημείωση: Ευχαριστήριο 16.3.2000
-- Διαθέσιμο -- 1869.τ.1:Α-Δ