Τίτλος:
Αποφάσεις Ανωτάτου δικαστηρίου ; [Περιοδικό] : αποφάσεις που δόθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο Κύπρου κατ' έφεση και πρωτοβάθμια
Έναρξη Συνδρομής:
(1989) έως (2006)
Δημοσίευση Διάθεση:
Λευκωσία : Αλωνεύτης, Α. (τυπογρ.)
Φυσική περιγραφή:
124τ. ; 26εκ.
Σημειώσεις:
Μέρος 1 : Πολιτικές υποθέσεις. - Μέρος 2 : Ποινικές υποθέσεις. - Μέρος 3 : Αποφάσεις Ολομέλειας Συνταγματικού και Διοικητικού δικαίου. - Λείπουν οι τόμοι : (1989 μέρος 3), (1990), (1992 μέρος 3), (1993 μέρος 1)
Συντομογραφία:
Α.Α.Δ.
Ταξινομικός αριθμός:
Α 63.9

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2006 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2006 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2006 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2006 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2005 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2005 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2005 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2005 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2004 μέρος1γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2004 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2004 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2004 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2004 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2003 μέρος1γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2003 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2003 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2003 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2003 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2003 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2002 μέρος1γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2002 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2002 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2002 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2002 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2001 μέρος3β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2001 μέρος3α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2001 μέρος1γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2001 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2001 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2001 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2000 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2000 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2000 μέρος1γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2000 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2000 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2000 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 2000 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 μέρος1γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1999 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 μέρος1(Δ)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 μέρος1(Γ)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 μέρος1(Β)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 μέρος1(Α)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 μέρος4Β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 μέρος4Α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1998 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος4ε
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος4δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος4γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος1Γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος1Β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος1Α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1997 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος4ε
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος4δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος4γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1996 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 μέρος4δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 μέρος4γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1995 μέρος1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1994 μέρος4δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1994 μέρος4γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1994 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1994 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1994 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1994 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1994 μέρος1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1993 μέρος4δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1993 μέρος4γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1993 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1993 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1993 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1993 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1993 μέρος1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος4στ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος4ε
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος4δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος4γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος1β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος1α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1992 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 μέρος4ε
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 μέρος4δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 μέρος4γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 μέρος4β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 μέρος4α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 μέρος3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1991 μέρος1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1990 μέρος3:ΣΤ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1990 μέρος3:Ε
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1990 μέρος3:Δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1990 μέρος3:Γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1990 μέρος3:Β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1990 μέρος3:Α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1990 μέρος1
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 μέρος3:Ε
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 μέρος3:Δ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 μέρος3:Γ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 μέρος3:Β
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 μέρος3:Α
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 μέρος2
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- ΑΡΧΕΙΟ -- Αποσυρθέν -- 1989 μέρος1