Τίτλος:
Ποινική δικαιοσύνη ; [Περιοδικό] : νομοθεσία & νομολογία, θεωρία & πράξη
Έναρξη Συνδρομής:
έτος 1 (1998) έως ( )
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη
Φυσική περιγραφή:
_τ. ; 30εκ.
Σημειώσεις:
Ηλεκτρονική συνδρομή
Συχνότητα:
μηνιαίο
Συντομογραφία:
ΠοινΔικ
Ταξινομικός αριθμός:
Π 74.9
Τρέχοντα τεύχη:
Τόμ.26:Τεύχ.1(ΙΑΝ:2023)  έως  Τόμ.26 Τεύχ.6 / ΙΟΥΝ 2023
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.nbonline.gr

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Τόμ.26:Τεύχ.1(ΙΑΝ:2023)-Τόμ.26:Τεύχ.6(ΙΟΥΝ:2023)