Τίτλος:
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου ; [Περιοδικό]
Έναρξη Συνδρομής:
(2000) -
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήνα : Γεώργιος Κλάδης
Φυσική περιγραφή:
_τ. ; 28εκ.
Σημειώσεις:
Από το έτος 2004 περιλαμβάνεται και το περιοδικό "Πράξη και Λόγος του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου"
Συχνότητα:
διμηνιαίο
Παραλλαγές τίτλου:
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου & του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου
Συντομογραφία:
ΠραξΛογΠΔ
ΠραξΛογΙΔΔ
Τίτλος τμήματος:
Πράξη και Λόγος του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου
Ταξινομικός αριθμός:
Π 91.9
Τρέχοντα τεύχη:
Τόμ.23 Τεύχ.3 / ΝΟΕ-ΔΕΚ 2022

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ