Τίτλος:
Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας : τεύχος Δ (2001-___) : Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.
Έναρξη Συνδρομής:
(2001) έως ( )
Δημοσίευση Διάθεση:
Εν Αθήναις : Εθνικό τυπογραφείο
Φυσική περιγραφή:
_τ. ; 30εκ.
Σημειώσεις:
Η εφημερίδα εκδίδεται αποτο 1831 έως το 1832 υπό τον τίτλο "Γενική εφημερίς τη Ελλάδος". -Από το 1833 έως το 1973 (ΦΕΚ 154) συνεχίζει ως "Εφημερίς της κυβερνήσεως του βασιλείου της Ελλάδος" και στη συνέχεια από το 1973(ΦΕΚ 155)αλλάζει σε "Εφημερίς της κυβερνήσεως της Ελληνικής δημοκρατίας". -Από το 1894 η εφημερίδα χωρίζεται σε τεύχη ανάλογα με το περίχόμενο τους. -Δεν υπάρχουν Ευρετήρια
Από 1/9/2006 διασπάται το τεύχος Δ σε δύο τεύχη (τευχ. Δ και τευχ. Α.Α.Π)
Ελεύθερα στο διαδίκτυο
Προηγούμενος τίτλος:
Εφημερίς της κυβερνήσεως του Βασίλειου της Ελλάδος
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 635/Δ
Τρέχοντα τεύχη:
Έτος.2011:Τευχ.1(17 ΦΕΒΡ)  έως  Έτος.2011 Τευχ.60 / 13 ΑΠΡ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.et.gr/

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2015 :401-465
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2015 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2015 :251-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2015 :201-250
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2015 :151-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2015 :101-150
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2015 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :551-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :501-550
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :451-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :401-450
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :351-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :301-350
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :241-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :201-240
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :151-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :101-150
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2014 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :601-684
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :551-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :501-550
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :471-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :401-470
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :351-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :301-350
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :261-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :201-260
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :151-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :101-150
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :701-754
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :651-700
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :601-650
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :201-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :101-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 :501-580
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 :251-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 :201-250
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 :152-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 :101-151
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 :701-756
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 :601-700
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 :201-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 :101-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2010 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 :501-585
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 :451-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 :401-450
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 :221-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 :201-220
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 :101-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :601-649
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :201-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :151-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :101-150
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :51-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008 :1-50
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 :601-727
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 :351-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 :301-350
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 :201-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 :101-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :1001-1112
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :901-1000
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :851-900
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :801-850
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :751-800
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :701-750
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :601-700
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :251-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :201-250
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :101-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :1401-1507
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :1301-1400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :1251-1300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :1201-1250
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :1101-1200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :1001-1100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :901-1000
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :861-900
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :801-860
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :701-800
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :601-700
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :201-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :101-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2005 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :1201-1297
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :1151-1200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :1101-1150
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :1001-1100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :951-1000
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :901-950
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :801-900
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :701-800
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :601-700
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :251-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :201-250
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :151-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :101-150
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2004 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :1401-1469
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :1301-1400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :1201-1300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :1101-1200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :1001-1100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :901-1000
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :801-900
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :751-800
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :701-750
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :651-700
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :601-650
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :441-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :401-440
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :341-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :301-340
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :201-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :140-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :101-139
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :51-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2003 :1-50
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :1161-1200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :1101-1160
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :1051-1100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :1001-1050
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :901-1000
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :861-900
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :801-860
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :701-800
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :601-700
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :251-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :201-250
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :101-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2002 :1-100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :1101-1139
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :1001-1100
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :901-1000
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :801-900
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :701-800
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :601-700
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :501-600
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :401-500
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :301-400
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :201-300
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :101-200
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2001 :1-100