Τίτλος:
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου ; [Περιοδικό] : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία
Έναρξη Συνδρομής:
(2006) -
Δημοσίευση Διάθεση:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας , 2006 -
Φυσική περιγραφή:
_τ. ; 29εκ.
Σημειώσεις:
Φλογαϊτης, Σπ. Διευθ.
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα του εκδότη
Συχνότητα:
διμηνιαίο
Συντομογραφία:
ΕφΔΔ
Ταξινομικός αριθμός:
Ε 63.21
Τρέχοντα τεύχη:
Έτος.2017:τεύχ.1(ΙΑΝ-ΦΕΒ)  έως  Έτος.2021 τεύχ.6 / ΝΟΕ-ΔΕΚ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://efimdd.gr/active.aspx

Τόμοι:
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2021
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2020
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2019
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2018
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2017
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2016
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2015
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2014
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2013
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2012
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2011
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Στο ράφι -- 2010
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2009
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2008
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2007
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -- Διαθέσιμο -- 2006