ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | Blog
Ωράριο Λειτουργίας

Πρωΐ:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 10/9/2014 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο

Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) έτους 2014. Η ανωτέρω εξαίρεση παρέχεται μέχρι και την 30-9-2014.

Ανάρτηση στο διαδίκτυο από τις Δασικές Αρχές των Πράξεων Χαρακτηρισμού και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων

Προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου στη δικτυακή διεύθυνση dp.ypeka.gr, στον οποίο θα αναρτώνται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες Δασικές Αρχές οι Πράξεις Χαρακτηρισμού και οι αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της αντίστοιχης πράξης (ΦΕΚ Β΄2640/6-10-2014).

Πιστοποιητικά βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης δασικού χαρακτήρα

Καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση πιστοποιητικών βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης του δασικού χάρτη (ΦΕΚ Β΄2545/24-9-2014).

Μειώσεις και Εκπτώσεις επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  1. ΠΟΛ.1232/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2832/22-10-2014): Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.
  2. ΠΟΛ.1231/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2832/22-10-2014): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Κ.Υ.Α 39892/ΓΔ1.2 (ΦΕΚ Β΄3018/7-11-2014): Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο εγγυημένο Εισόδημα - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Επίκαιρα Νομοθετήματα

  1. Ν. 4305/2014-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΠΟΛ 1236/2014 (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)-Ν. 4307/2014 (ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ)

    Επιδόσεις δικογράφων από το Ελληνικό Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τροποποίηση ν.4092/2012 (παραδεκτό ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων των Κτηματικών Υπηρεσιών), εξαίρεση από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, ειδική εισφορά αλληλεγγύης με μειωμένους συντελεστές, ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, επιμήκυνση δανείων που δόθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ-ΠΟΛ1236: Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης-Αρ.92 Ν.4307/2014: Εξαίρεση από τη ρύθμιση των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών περισσότερα »

  2. N. 4307/2014–ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ-ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

    Με τον ανωτέρω νόμο επέρχεται ρύθμιση των χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, προβλέπονται εξαιρέσεις στο νόμο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, ενώ ρυθμίζονται και ζητήματα διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων σε περίπτωση ακύρωσης εκλογών και επανάληψης της ψηφοφορίας σε Δήμους (άρθρ. 51 Ν. 3852/2010) περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »Πρόσφατο Δελτίο Νομοθεσίας

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Περισσότερα »Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΑ 1909-1975

Δείτε αναλυτικά τα Χειρόγραφα πρακτικά που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α και πλοηγηθείτε σε αυτά σαν να διαβάζατε βιβλίο.

Περισσότερα »Ψηφιακές εκδόσειςΕνημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr