ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | Blog
Ωράριο Λειτουργίας

Πρωί:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45

Απόγευμα:

Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. από 14.4.2014 έως & 24.4.2014 τα απογεύματα θα είναι κλειστή λόγω των εορτών του Πάσχα.

Συντομογραφίες Τίτλων Περιοδικών
Εκδόθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. πίνακας συντομογραφιών των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων τίτλων περιοδικών που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.
«Δελτίο Νομοθεσίας»

Κυκλοφόρησε το "Δελτίο Νομοθεσίας" Αρ. 2-3, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014

Εξωτραπεζικά Επιτόκια

Στις 13/11/2013 ανανεώθηκαν τα
Εξωτραπεζικά Επιτόκια

«Βιβλιογραφικό Δελτίο»

Δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή το "Βιβλιογραφικό Δελτίο" του εξαμήνου Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε το "Πρόσφατο Βιβλιογραφικό Δελτίο" του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τα μισθώματα

Πίνακας για τη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το 2005 έως σήμερα, έτσι όπως ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας με διακύμανση απλής δωδεκάμηνης μεταβολής.

Εμπορικές Μισθώσεις

Με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014 (ΦΕΚ Α΄50/28-2-2014) γίνεται τριετής η διάρκεια ισχύος των εμπορικών μισθώσεων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και τροποποιούνται οι διατάξεις που διέπουν τις προγενέστερες του παρόντος νόμου εμπορικές μισθώσεις και την καταγγελία αυτών για διάφορους λόγους.

Μετοχικό Κεφάλαιο Α.Ε.

Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Κεφάλαιο Ε.Π.Ε.

Με το άρθρο τρίτο του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α΄122/31-5-2013) προβλέπεται ότι το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό και κάθε διάταξη περί ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.

Εξαίρεση από τη χρησιμοποίηση ταμειακών μηχανών

Σύμφωνα με την Πολ. 1001 (ΦΕΚ Β´ 2/2-1-2014) εξαιρούνται οι δικηγόροι από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Κεφάλαιο Ι.Κ.Ε.

Με το άρθρο 11 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120/29-5-2013) προβλέπεται ότι το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε καθορίζεται από του εταίρους χωρίς περιορισμό μπορεί δε να είναι και μηδενικό.Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Πρωί:
Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 - 14:45
Απόγευμα:
Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:30 - 20:00

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. από 14.4.2014 έως & 24.4.2014 τα απογεύματα θα είναι κλειστή λόγω των εορτών του Πάσχα.

Επίκαιρα Νομοθετήματα

  1. Ν. 4254/2014

    Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις περισσότερα »

  2. Ν. 4251/2014

    Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις περισσότερα »


Κατάλογος Επίκαιρων Νομοθετημάτων »


Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Περιηγηθείτε στα περιοδικά που διαθέτουμε, αναζητώντας τα στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α.

Περισσότερα »Πρόσφατο Δελτίο Νομοθεσίας

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Περισσότερα »Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΑ 1909-1975

Δείτε αναλυτικά τα Χειρόγραφα πρακτικά που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή στη βάση δεδομένων του νέου ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α και πλοηγηθείτε σε αυτά σαν να διαβάζατε βιβλίο.

Περισσότερα »Ψηφιακές εκδόσειςΕνημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr