ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Επίκαιρα Νομοθετήματα

 1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη περισσότερα »

 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

  Ν. 4512/2018 : Σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»-Ρυθμίσεις για την διαμεσολάβηση-Ρύθμιση ζητημάτων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών-Τροποποίηση Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την κατάταξη πιστωτών-Θέματα λήψης απόφασης απεργίας στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις-Οικογενειακά επιδόματα-Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών περισσότερα »

 3. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Ν. 4509/2017 : Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής-Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας-Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο- Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων, Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περισσότερα »

 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Εγκύκλιοι)

  «Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα» περισσότερα »

 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Ν. 4495/2017: Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος-Έκδοση οικοδομικών αδειών-Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου-Αυθαίρετες κατασκευές που έχουν συντελεστεί πριν και μετά την 28η.7.2011-Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο περισσότερα »

 6. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Ν. 4465/2017: Υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου επί αιτήματος αναβολής, Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας...
  Π.Δ. 19/2017 : Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περισσότερα »

 7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για τη ρύθμιση αυθαιρέτων. Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 ως ισχύει, έως και 8/2/2017 περισσότερα »

 8. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  Νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων εμπορικού δικαίου περισσότερα »

 9. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

  Συγκέντρωση νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο περισσότερα »

 10. ΕΝ.Φ.Ι.Α.

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθεσίας για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων περισσότερα »

 11. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για τη Διαμεσολάβηση περισσότερα »

 12. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

  Συγκεντρωτικός πίνακας νομοθετημάτων για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. περισσότερα »

 13. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

  Συγκεντρωτικός πίνακας Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 περισσότερα »

 14. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2018-2021

  Ν. 4472/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου-Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.-Υπολογισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς από 1.1.2018 σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016-Τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας-του Πτωχευτικού Κώδικα και Κώδικα Δημοσίων Εσόδων περισσότερα »

Ενημερωθείτε για τους νέους νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δελτίο Νομοθεσίας
©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr