ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Για να πλοηγηθείτε σωστά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Α., παρακαλούμε ενεργοποιήστε την Javascript στον φυλλομετρητή σας.
[ Κλείσιμο ]

Αποστολή σε φίλο


* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ανακοινώσεις Ιστοχώρος ΔΣΑΤράπεζα Νομικών ΠληροφοριώνΣύνδεσμοιΕπικοινωνία    | FaceBook

Πρόσφατο Δελτίο ΝομοθεσίαςΜάιος 2019 / Αρ. 5

1. Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α/67/3-5-2019)

Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

2. Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α/70/7-5-2019)

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

Στο άρθρο 35 παρ.1 προβλέπεται η ίδρυση Σχολής Νομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Με το άρθρο 249 τροποποιούνται τα άρθρα 62, 68 και 69 του Π.Δ. 26/2012 για την ψηφοφορία των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των δικαστικών αντιπροσώπων και τους διοριζόμενους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι.

3. Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α/73/17-5-2019)

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

Τα άρθρα 1 έως 18 αναφέρονται στη ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα άρθρα 98 έως 109 στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα άρθρα 110 έως 117 στη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Με το άρθρο 121 αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή.

Με το άρθρο 19 τροποποιείται το άρθρο 12 του Ν. 4387/2016 για τη σύνταξη λόγω θανάτου. Με τα άρθρα 48 επ. τροποποιούνται εργασιακές διατάξεις για το βάσιμο λόγο απόλυσης, την ευθύνη των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας (αντικαθίστανται τα άρθρα 652 και 679 ΑΚ), τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία. Περαιτέρω με τα άρθρα 51 και 52 του νόμου καθιερώνεται η υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων. Με το άρθρο 53 τροποποιείται το άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 539/1945 για την καταχώριση από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων και με το άρθρο 55 καθιερώνεται η αναγγελία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ των οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Το άρθρο 56 περιλαμβάνει διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά την διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων. Στο άρθρο 58 προβλέπεται η αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών. Το άρθρο 59 προβλέπει την αναγγελία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Το άρθρο 78 καθιερώνει το ακατάσχετο και αφορολόγητο του επιδόματος στέγασης. Με το άρθρο 120 θεσμοθετείται και ρυθμίζεται η χορήγηση 13ης σύνταξης.

Με το άρθρο 129 καθιερώνεται εργόσημο για τους περιστασιακά απασχολούμενους στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων.

4. 4613/2019 (ΦΕΚ Α/78/24-5-2019)

Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις.

Με το άρθρο 9 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3226/2004 ως προς τις εισφορές και κρατήσεις που αναγράφονται στο ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής νομικής βοήθειας και τον τρόπο απόδοσης αυτών.

Περαιτέρω ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για το ύψος της μείωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. για ακίνητη περιουσία φυσικού προσώπου συνολικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ (άρθρο 3) και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (άρθρο 5).

5. Π.Δ. 43/2019 (ΦΕΚ Α/76/23-5-2019)

Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων.

6. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. 35305/8.5.2019 (ΦΕΚ B/1562/8-5-2019) των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών. Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

7. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Οικ. 21192/624/13.5.2019 (ΦΕΚ B/1690/15-5-2019) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.

8. Υπουργ. Απόφ. Αριθμ. Α.1196/17.5.2019 (ΦΕΚ Β/1762/20-5-2019) της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α').


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

Αρχείο Δελτίων Νομοθεσίας

Οδηγίες αναζήτησης

Οδηγίες για τον τρόπο που μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από τις βάσεις που έχουν δημιουργηθεί στη βιβλιοθήκη και αφορούν όλους τους καταλόγους αναζήτησης υλικού όπως ο συλλογικός κατάλογος, το ψηφιακό αρχείο, τα δελτία νομοθεσίας, τα περιοδικά, η τεκμηρίωση κλπ.

Περισσότερα »

©2012 - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. | Ακαδημίας 60, 10679, 3ος όρ. | Τ. 210 3398125, 161 | F. 210 3647175
Υποστήριξη: elidoc.gr Υποστήριξη: Elidoc.gr | Σχεδιασμός - υλοποίηση: graphtics.gr Σχεδιασμός - υλοποίηση: Graphics.gr